Rekisteri- ja Tietosuojaseloste.


Asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisteriin henkilötiedoista tallennetaan vain yhteistyön kannalta välttämättömät perustiedot. Näitä ovat henkilöasiakkaan tai asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, titteli, sähköposti ja puhelinnumero.

Uutiskirjeen tilaajilla rekisteriin tallentuvat nimi, sähköposti ja IP-osoite.

Uutiskirjeen tilauksen voi lopettaa milloin tahansa uutiskirjeiden alaosasta olevasta linkistä, jolloin tiedot poistetaan järjestelmästä.

 


Rekisterinpitäjä.

 

MagicRocket

Kaikissa rekisteriin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: info@magicrocket.fi.Rekisterin nimi.

 

MagicRocketin markkinointi- ja asiakasrekisteriYhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa.

 

MagicRocket
info@magicrocket.fi

 

 

Rekisteröidyt.

 

Asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt sekä uutiskirjeen tilaajat.

 

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus.

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Taloushallinnon kirjanpito
 • Uutiskirjeen lähetys uutiskirjeen tilanneille
 • Uutiskirjeiden tilaajien kävijäseuranta nettisivuilla

 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot.

 
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
 
 
Asiakasyrityksen yhteystiedot
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen osoite


Henkilöasiakkaan tai asiakasyrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot

 • Nimi
 • Titteli
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero


Muut asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 

Uutiskirjeen tilaajien tiedot
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 
 

Uutiskirjeen tilaaminen ja kävijäseuranta.

 

Jos liityt uutiskirjeen tilaajaksi, nimesi, sähköpostiosoittesi ja IP-osoitteesi tallennetaan käyttämäämme markkinointijärjestelmään. Näitä tietoja käytetään uutiskirjeen tilaajien käyntien seurantaan sivustollamme, jotta voimme tarjota parempaa palvelua ja räätälöidympiä uutiskirjeitä.

Uutiskirjeen tilaamisen voit lopettaa koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Tällöin tietosi poistetaan järjestelmästä.

Uutiskirjeen tilauksen päättämisen ja omien tietojen poistamisen voit myös pyytää koska tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@magicrocket.fi.

 

 

Evästeet.

 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat selaimeesi, kun vierailet niillä. Ne sisältävät yleensä verkkosivuston nimen sekä yksilöllisen tunnisteen. Evästeet auttavat parantamaan käyttökokemustasi verkkosivustollamme, esimerkiksi muistamalla, millä sivuilla olet vieraillut.

Käytämme evästeitä parantamaan käyttökokemustasi. Evästeiden avulla sivusto muistaa, että olet kirjautunut sisään tai olet aikaisemmin vieraillut siellä. Jos täytät yhteydenottolomakkeen, käytämme mahdollisesti evästeitä muistamaan tietosi seuraavaa kertaa varten.

Käytämme kolmannen osapuolen evästeitä seurataksemme kävijämääriä ja miten käytät verkkosivustoamme, esimerkiksi millä sivuilla vierailet ja kuinka kauan vietät aikaa niillä. Tämä auttaa saamaan paremman käsityksen siitä, miten ihmiset käyttävät sivustoamme ja miten he saapuvat sivustollemme. Tämä auttaa luomaan parempaa palvelua ja liiketoimintaa.

Voit estää evästeiden tallentamisen selaimesi asetuksista, mutta tämä saattaa vaikuttaa verkkosivuston toimintaan. Selaimen asetusten muuttaminen suorittaminen riippuu käytössä olevasta selaimesta.Rekisteröidyn oikeudet.

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@magicrocket.fi.

 • Reksteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

 

Rekisterin tietolähteet.

 
 • Asiakkaalta itseltään saatavat tiedot asiakassuhteen syntyessä.
 • Uutiskirjeen tilaajien antamat omat tiedot. Uutiskirjeiden tilaajilla järjestelmään tallentuu automaattisesti myös uutskirjeen tilaajan käyttämä IP-osoite.

 

 

Tietojen luovutukset.

 

Erikseen sovittaessa yrityksen yhteyshenkilön tiedot ilmoitetaan tarpeen vaatiessa myös yhteistyökumppaneille, jotka ovat merkittävästi mukana asiakasyrityksen projektin valmistumisessa. Tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille vain asiakasprojektiin liittyvän välttämättömän tarpeen vaatiessa ja lain puitteissa. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin tai muuten tarpeettomasti.

 

 

Käsittelyn kesto.

 

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 3 vuoden ajan asiakasyrityksen viimeisimmän toimeksiannon jälkeen. Rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää kirjanpitoon liittyvä aineisto 10 vuoden ajan.

 

 

Henkilötietojen käsittelijät.

 

Henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjä sekä kolmantena osapuolena tilitoimisto. Erikseen sovittaessa yrityksen yhteyshenkilön tiedot ilmoitetaan tarpeen vaatiessa myös yhteistyökumppaneille, jotka ovat merkittävästi mukana asiakasyrityksen projektin valmistumisessa.


Rekisterin tietosuoja.

 
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä on suojattu nykyaikaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus vaatii turvallisen ja nykyaikaisen kirjautumismenetelmän, johon on pääsy vain liiketoiminnan hoitoon täysin välttämättömillä henkilöillä.